Lenseport, åpning i skansekledningen på et fartøy for at overvannet skal renne bort fra dekket i styggvær, ofte med hengslede lemmer som bare åpner seg utover.