Gangspill, (sjøuttrykk), oftest kalt forhalingsvinsj, mekanisk innretning til overføring av sterke horisontale drag i trosser ved forhaling. I noen tilfeller blir også mindre ankere løftet med gangspill. Gangspillet har en sylindrisk, konisk trommel, noe smalere over midten enn ved endene. Trommelen kan dreie seg om den vertikale spillaksel. Gangspillet blir drevet med håndkraft, damp, elektrisitet eller hydraulisk. Hånddrevne gangspill har lange, løse spaker, som stikkes inn i huller i toppen av spilltrommelen, med én eller flere mann på hver.