Slingrekjøl, stålplate, ca. 20–50 cm bred, som stikker ut fra slaget (den rundede overgang mellom bunn og side) i skipets midtparti, over halvparten av skipets lengde. Skråner ca. 45° ned/ut. Tjener til å dempe slingrebevegelsen.