Mannhull, rundt eller ovalt hull i dekk, tanktopp el.l. på skip, anbrakt for å ha tilkomst til f.eks. tanker og så stort at en mann såvidt får adgang for rengjøring, inspeksjon m.m. Normalt holdes mannhullet lukket med et mannlokk med pakning.