Vanntette skott, skillevegger som deler skipet inn i vanntette rom og dermed øker sikkerheten. Internasjonale sikkerhetskonferanser gir i reglementsform utførlige regler vedrørende vanntette skott i passasjerskip.