Livbelte, spesielt konstruert flytevest til bruk om bord på fartøyer som redningsmiddel. Se redningsvest.