Ters, lite trestykke som brukes til å utvide et øye på tau el.l., eller som stopper i et øye eller en bukt på tauverk, også kalt knevel.