Pongtong, flatbunnet, pramlignende båt som tjener som underlag for broer, oftest av provisorisk art (se bro, flytebroer), utføres av tre, betong, plast eller stål. Pongtonger brukes også til transport av svære kolli eller i bergningsarbeid, da som sigarformede beholdere som senkes ned omkring havaristen og deretter lenses for vann, for å lette skipet. Flottørene på sjøfly kalles også undertiden for pongtonger, likeledes atskilte seksjoner av stål-skipsluker.