Mantelwire, eller mantel, eg. vinsjtrommel, brukes om heisewiren på en lastebom på fartøy.