Underdekksåpning, brønn med åpen bunn midtskips på fartøyer som betjener dykkere og er base for undervannsarbeider. Dykkere og gjenstander kan heises opp og ned gjennom brønnen istedenfor over rekka på fartøyet. Brønnen har deksler i bunnen som stenges når fartøyet skal bevege seg over lengre strekninger.