Kabelgatt, lite rom for oppbevaring av tauverk o.l. på fartøyer.