Senkekjøl, senterbord, lett platekjøl som kan trekkes opp i en såkalt kjølkasse. Kan være utført som sverdkjøl, dvs. en dyp og smal fjøl som trekkes rett opp og ned, eller være dreibart lagret om en tverrskips akse nede i kjølkassen. Kjølkassen må gå fra bunnen til et stykke over vann-nivå. En del gruntgående seilfartøyer (lektere og fiskebåter) benyttet tidligere senkekjøl anbrakt utenpå hver side, såkalt sverd eller vaterbord. I Norden benyttes senkekjøl nesten utelukkende på lette seiljoller, men i resten av Europa og USA også på større turseilbåter.