Isanker, anker, især stokkanker med én arm til å fortøye et fartøy til iskant eller isflak.