Dødvekt, målet for et skips bæreevne, dvs. det antall tonn (à 1016 kg eller 1000 kg) last, brensel, vann, proviant m.m. som et skip kan føre ved største tillatte dypgående. Se skip (skipsmåling).