I skipsteknikk egentlig det samme som dekksbjelke, dvs. bredden på et skip.