Turboelektrisk fartøysdrift, består i at propellen drives av en reverserbar, oftest vekselstrøms elektromotor som får strøm fra en dampturbindrevet generator. Turboelektrisk drift ble anvendt i de store transatlantiske passasjerskip ca. 1930 med effekter opp i ca. 150 000 hk (ca. 110 MW) og til større krigsfartøyer. Finner stadig anvendelse i isbrytere.