Hjelpemaskiner, maskiner som arbeider uavhengig av fremdriftsmaskineriet på et fartøy, primært for å produsere strøm.