Sjalupp, foreldet navn på større skipsbåt, brukt til orlogs (jfr. slupp). Også type av kanonbåt.