Spanter, innvendige ribber i et skipsskrog som strekker seg fra kjølen til overkant av skipssiden, og som kledningen (huden) er festet til. I stålskip brukes ofte også langskipsspanter. Avstanden mellom tverrskipsspantene kan da være større. Se skip (Skipsbygging).