Dunnasje, planker, bord og matter som tjener til å dele av, evt. skjerme, skipslast mot skade.