Dykkevest, flytevest med åndings- og luftrensingsapparat, som brukes når mannskapet redder seg fra sunket ubåt.