ballast - skipsfart

Ballast er ekstra vekt om bord i skip for å sikre tilstrekkelig dypgang og stabilitet. Når et skip frakter last fra en havn til en annen, vil det normalt frakte ballast på tilbaketuren.

Faktaboks

etymologi:

Ballast er i dag vanligvis vann plassert i tanker. Vannet kan pumpes inn og ut etter behov. Tankene utgjøres oftest av den dobbelte bunn i tørrlasteskip, men kan også være anbrakt andre steder. På tankskip kan noen av lastetankene brukes til ballast.

På mindre båter brukes skrapjern, betong eller lignende. Fast ballast forekommer på større skip, særlig hurtige passasjerskip. Seilskutene brukte vanligvis sand eller stein i bunnen av lasterommene til ballast. Å gå i ballast vil si å være uten last (men med ballast inne).

Miljøproblemer

Utslipp av ballastvann fører til at marine organismer har blitt overført fra et farvann til et annet, og dette har skapt til dels store miljøproblemer.

Når et skip frakter last fra en havn til en annen, vil det normalt frakteballastvann på tilbaketuren. Ballastvannet slippes så ut når skipet igjen kommer til lastehavn. Dette medfører at store mengder sjøvann blir transportert mellom ulike geografiske lokaliteter. Ballastvannet vil typisk inneholde en mengde ulike marine organismer, som på denne måten kan spre seg til nye områder hvor de kan fortrenge eksisterende arter og gjøre stor skade.

Det finnes mange eksempler på slike invaderende arter som er spredd via ballastvannet til skip. I Great Lakes i USA har sebramuslinger blitt fraktet fra Øst-Europa, og har gjort store skader på marin infrastruktur. I Svartehavet har amerikansk lobemaneter ført til nær utryddelse av lokale fiskearter. Kinesiske ullhåndskrabber har spredd seg fra Asia til Europa, hvor de gjøre store skader på fiskeutstyr og graver ut elvebanker.

For skipsfarten er transport av ballastvann regulert av ballastvannskonvensjonen i IMO. Denne krever at alle nye skip skal ha installert rensesystemer for ballastvann, og etterinstallering av slike systemer for eksisterende fartøyer. Konvensjonen er ennå ikke ratifisert (november 2014).

Det pågår en omfattende utvikling av effektive systemer for rensing av ballastvann. Aktuelle teknologier er mekanisk rensing gjennom filter,ultrafiolett stråling, bruk av kjemiske eller biologiske tilsetninger og varmebehandling.

I seilskutetiden førte bruk av sand og jord som ballast til at planter og insekter ble overført fra ett landområde til et annet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg