Dekkshus, oppbygg på et skipsdekk, til opphold for folk eller oppbevaring av gods.