Bølgemotstand, (sjøuttrykk), den motstand som må overvinnes pga. bølgene som oppstår i vannet ved fartøyers bevegelse. Bølgene oppstår hovedsakelig i plogform og på tvers, bak fartøyet, og denne fortløpende tilførsel av bevegelsesenergi medfører en motstand som må overvinnes, i tillegg til friksjonen mellom skrog og vann. Se skipsmotstand.