Tvers, (sjøuttrykk), om retning vinkelrett på et fartøys kjøllinje: fyret tvers om styrbord; også brukt for å angi retninger nær tvers: to streker forenfor (aktenfor) tvers.