Slepelogg, propellignende apparatur som slepes etter et fartøy for å angi farten. Se logg.