(X-bow) er en baugtype der baugen er vendt innover slik at skipet er lengst ved vannlinjen. Dette vil gi større oppdrift foran enn ved konvensjonelle skrog, og dermed gjøre at baugen flyter over møtende bølger som skip ellers må bryte seg gjennom. Mindre motstand gir redusert drivstofforbruk, og også mer behagelig reise under urolig sjø. X-baugen er utviklet av Ulstein Design & Solutions.