Bordgang, en høyde planker eller bord fra for til akter i et treskrog. Kan bestå av ett bord eller av flere bord skjøtt sammen i lengderetningen. Det tilsvarende uttrykk for en høyde plater i stål- og jernskrog er plategang.