Spissgatter, fartøy, særlig seilbåt, med spiss akterende; jfr. gatt.