Plitt, lite oppbevaringsrom under tofte eller dekk forut eller akterut i båt.