Slisk, bjelke eller planke til å skyve (forskyve) noe på; hylle til å heise opp og ned på en skipsside.