bruttotonn

Et lasteskip passerer Golden Gate Bridge i San Fransisco, USA, på vei ut i Stillehavet.
Av /Unsplash.

Bruttotonn (BT) er et volummål for å beregne et skips størrelse. Bruttotonn er totalvolumet av alle lukkede rom som er i bruk på et skip. Bruttotonnasje må ikke forveksles med skipets mål for vekt, som er deplasement. Et skips tonnasje er av interesse for ulike nasjoners handelsflåter og hvilke avgifts-, sikkerhets- og skatteregler som er gjeldene for et gitt fartøy.

Faktaboks

Også kjent som
tidligere: brutto registertonn (brt)
engelsk: gross tonnage (GT)

Tidligere ble måleenheten bruttoregistertonn benyttet om skipets størrelse, men ble erstattet med bruttotonn etter Skipsmålingskonvensjonen i 1969, og tatt i bruk fra 1982. Bruttotonn og bruttoregistertonn er relativt like måleenheter, men selve målingen foregår ulikt, og bruttotonn ble standardisert etter 1982.

Beregning av bruttotonnasje

Oversikt over skipstypenes utvikling siden begynnelsen av 1800-tallet: Tiden frem til 1900 var i høyere grad preget av overgangen fra seilskip til dampskip enn av utviklingen av spesialskip, men i tiden fra århundreskiftet til omkring 1950 bygde man skip for transport av, foruten passasjerer, stykkgods, bulk (massegods) og olje. Senere har hver type fått flere etterkommere, som representerer nye håndteringsmetoder og nye transportmarkeder. Oversikten vitner om den stadig økende utviklingen av spesialskip.

Av /Store norske leksikon ※.

Et bruttotonn tilsvarer 100 kubikkfot som igjen tilsvarer 2,83 kubikkmeter. Dersom dette volumet fylles med ferskvann, vil vekten være omtrent 2,83 tonn. Utregningen av bruttotonnasje følger «Forskriften om måling av skip og flyttbare innretninger» fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

For å beregne bruttotonnasje brukes formelen:

BT = K x V

  • V er det totale volum av alle lukkede benyttede rom i kubikkmeter
  • K er en koeffisient som varierer mellom 0,22 og 0,32 der K er:

K = 0,2 + 0,02 x log10 (V)

De aktuelle koeffisientene finnes også i skipsmålingsforskriften til Sjøfartsdirektoratet.

Formelen blir videre:

BT = V x (0,02 x log10 (v) + 0,2) BT = K x V

For eksempel har fergen MF Landegode et volum på cirka 20 000 kubikkmeter, og en benytter koeffisienten 0,2860, som da blir:

BT = 0,28 x 20 000 = 5600

Containerskip

Fartøy som frakter gods i containere kan ikke måles på samme vis grunnet dets åpne struktur. Likevel finnes det ulike regler og målemetoder knyttet til antallet containere et skip kan frakte. Ved måling tar man utgangspunkt i delvis standardiserte mål for én container, gjerne kalt twenty-foot equivalent unit (TEU). Det finnes ulike mål på disse containerne ettersom Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) ikke har kommet til enighet om hvilke mål som skal være gjeldende standard. Av den grunn deles containere opp i ulike kategorier som aa, bb, cc og d, ut fra hvilke dimensjoner de har.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg