Last, gods eller varer som et skip, tog, fly e.l. tar om bord til transport. Innen sjøfart skjelner man mellom løs last (styrtegods, bulklast), f.eks. malm, kull, korn osv., og stykkgods. Lett last har densitet mindre enn 1 g/cm3; gods med større densitet betegnes tung last.