Åpning i dekk på skip over rom der gods oppbevares. Luker dekkes av lukedeksler av stål som kan være hengslet til lukekarmen, eller rulles på trinser, til dels heises på plass. Rundt dekslene i værdekkslukene (øvre dekk) er det kraftige gummipakninger og låseanordninger, såkalte terser. I underliggende dekk finnes mellomdekksluker, ofte av noe enklere konstruksjon. Til ca. 1950 bruktes trelemmer som hvilte på stålbjelker, skjærstokker, over lukene. Over lemmene lå presenninger som ble holdt inn mot lukekarmene med skalkejern og skalkekiler.