Kjølsvin, (av kjøl og svin, muligens en omdannelse av svill, 'terskel'), en langskips konstruksjonsdel på innsiden av en skipsbunn. Navnet skriver seg fra treskipene, hvor kjølsvin som ligger oppå spantene rett over kjølen, er boltet til denne gjennom bunnstokkene.