Stevn, fortsettelse av kjølen oppad i baug og akterende av et skip eller en båt (forstevn og akterstevn).