Senterbord, lett konstruert kjøl som skal hindre avdrift på seilbåter, uten å være så tung at den bidrar nevneverdig til stabiliteten. I alminnelig språkbruk betyr senterbord oftest senkekjøl.