Strekktau, tau som er anbrakt på steder om bord hvor folk kan være utsatt for å falle ned eller over bord, f.eks. rundt en åpen luke (påbudt av Skipskontrollen, hvis karmene er under en viss høyde), eller istedenfor rekken på skip med dekkslast. Ryggpert (se pert) er eksempel på fast anbrakt strekktau.