Anordning for å hindre fly, båt el.l. fra å krenge eller vippe. Brukes til å holde våpen i stridsvogn o.l. rettet mot målet, uavhengig av ytre bevegelser.