Nullkryss brukes ofte som betegnelse på punktet som ligger midt på skipet i lengderetningen, det vil si midt mellom forre og aktre perpendikulær. Nullkryss angir dermed posisjonen til skipets midtspant.