Lydsignalapparat (registrert varemerke) som avgir sterk lyd ved at en membran settes i sterke svingninger av utstrømmende trykkluft eller damp. Brukes på fyrstasjoner og skip til signalering i tåke, på land ved flyalarm o.l.