På utliggerkano en flottør (i form av tildannet trestamme, et lite båtskrog el.l.) som ved tverrarmer er festet ved siden av kanoen for å gjøre den mer stabil (brukt særlig av befolkningen på flere øyer i Stillehavet og på den moderne trimaran).