Preventer, kraftig stålwire som rigges til på lossebommer fra bomnokk til rekka for å holde bommene i fast posisjon når de kobles parvis. Se bom.