Grain-kapasitet, mål for nyttevolum av et skips lasterom når det kan fylles helt ut til huden, i motsetning til bale-kapasitet hvor det pga. lastkollienes størrelse ikke er mulig å fylle rommet mellom spantene. Grain-kapasitet uttrykkes gjerne i kubikkfot.