Soltelegraf, apparat til å sende signaler ved hjelp av lange og korte reflekser av solstråler fra et speil. Eksempelvis har redningsbåter vært utstyrt med speil til dette formålet.