Stråkjøl, grov planke som festes på høykant under den egentlige kjøl for å beskytte skipet, dels forat skipet skal gå bedre i sjøen.