More, fortøye i moring; til dels også fortøye på annen måte.