Differansen mellom et fartøys dyptgående forut og akter.