Stortingsvalget 2009 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2009-2013.

Valgdagen var 14. september 2009. Mange kommuner holdt også valg søndag 13. september. Valgdeltakelsen lå på 76,37 prosent av 3,53 millioner stemmeberettigede. Det var en marginal nedgang fra Stortingsvalget 2005, hvor valgdeltakelsen var 77,4 prosent.

Valgresultatet ga et fortsatt flertall til den sittende rødgrønne regjeringen, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Disse partiene fikk til sammen 47,8 prosent av stemmene, og 86 av 169 mandater på Stortinget. Jens Stoltenberg ble sittende som statsminister.

Arbeiderpartiet fikk økt oppslutning sammenlignet med forrige stortingsvalg i 2005, og tre nye mandater. SV gikk tilbake og tapte fire mandater. Senterpartiet beholdt sine mandater.

De borgerlige partiene, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, fikk til sammen 49,6 prosent av stemmene og 83 mandater. Fremskrittspartiet og Høyre fikk begge økt oppslutning, mens Venstre og Kristelig Folkeparti gikk tilbake.

I valgforskningen forklarer man den rødgrønne seieren med finanskrisen som startet i USA i 2008. Anders Todal Jenssen og Åshild Male Kalstø mener at regjeringen opplevde en «politisk nådetid», siden folks økonomiske forventninger ble redusert, og at de derfor ikke straffet den sittende regjeringen så mye som vanlig. Elin Allern antyder at Arbeiderpartiets budskap om å holde en stø kurs, var mer effektiv i det mer usikre økonomiske klimaet som finanskrisen skapte.

Valgresultater 2009

Parti Stemmer Prosent prosentvis endring F-07 prosentvis endring S-05 Mandater Endring S-05 Utjevnings- mandat
Arbeiderpartiet 949049 35,4 +4,6 +2,7 64 +3 0
SV 166361 6,2 -0,3 -2,6 11 -4 5
Rødt 36219 1,3 -0,7 +0,1 0 0
SP 165006 6,2 -1,7 -0,3 11 2
KRF 148748 5,5 -1,2 -1,2 10 -1 6
Venstre 104144 3,9 -1,7 -2,0 2 -8 0
Høyre 462458 17,2 -1,5 +3,1 30 +7 3
FRP 614717 22,9 +4,4 +0,9 41 +3 3

Kilde: Regjeringen.no

Oversikt over valgte representanter (fylkesvis)

U = utjevningsmandat

Østfold fylke

Antall mandater: 9

 1. Svein Roald Hansen (A)
 2. Ulf Leirstein (Frp)
 3. Irene Johansen (A)
 4. Ingjerd Schou (H)
 5. Jon Jæger Gåsvatn (Frp)
 6. Thor Erik Forsberg (A)
 7. Wenche Olsen (A)
 8. Vigdis Giltun (Frp)
 9. (U). Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Akershus fylke

Antall mandater: 16

 1. Anniken Huitfeldt (A) (vararepresentanten Are Helseth møter)
 2. Morten Høglund (Frp)
 3. Jan Tore Sanner (H)
 4. Sverre Myrli (A)
 5. Kari Kjønaas Kjos (Frp)
 6. Sonja Irene Sjøli (H)
 7. Marianne Aasen (A)
 8. Hans Frode Asmyhr (Frp)
 9. Gunvor Eldegard (A)
 10. Sylvi Graham (H)
 11. Bård Vegar Solhjell (SV)
 12. Gorm Kjernli (A)
 13. Borghild Tenden (V)
 14. Ib Thomsen (Frp)
 15. André Oktay Dahl (H)
 16. (U). Knut Arild Hareide (KrF)

Oslo fylke

Antall mandater: 17

 1. Jens Stoltenberg (A) (vararepresentanten Håkon Haugli møter)
 2. Per-Kristian Foss (H)
 3. Siv Jensen (Frp)
 4. Marit Bunes Nybakk (A)
 5. Kristin Halvorsen (SV) (vararepresentanten Akhtar Chaudhry møter)
 6. Ine Marie Eriksen Søreide (H)
 7. Jan Bøhler (A)
 8. Christian Tybring-Gjedde (Frp)
 9. Jonas Gahr Støre (A) (vararepresentanten Truls Wickholm møter)
 10. Trine Skei Grande (V)
 11. Michael Tetzschner (H)
 12. Marianne Marthinsen (A)
 13. Peter N. Myhre (Frp)
 14. Heikki Holmås (SV)
 15. Hadia Tajik (A)
 16. Nikolai Astrup (H)
 17. (U). Hans Olav Syversen (KrF)

Hedmark fylke

Antall mandater: 8

 1. Knut Storberget (A) (vararepresentanten Thor Lillehovde møtte til 2011)
 2. Anette Trettebergstuen (A)
 3. Per Roar Bredvold (FrP)
 4. Thomas Breen (A)
 5. Trygve M. Slagsvold Vedum (Sp) (vararepresentanten Olov Grøtting møter)
 6. Gunnar Gundersen (H)
 7. Tone Merete Sønsterud (A)
 8. (U). Karin Andersen (SV)

Oppland fylke

Antall mandater: 7

 1. Torstein Rudihagen (A)
 2. Rigmor Aasrud (A) (vararepresentanten Stine Renate Håheim møter)
 3. Morten Ørsal Johansen (Frp)
 4. Tore Hagebakken (A)
 5. Anne Tingelstad Wøien (Sp)
 6. Olaf Michael Thommessen (H)
 7. (U). Aksel Hagen (SV)

Buskerud fylke

Antall mandater: 9

 1. Martin Kolberg (A)
 2. Ulf Erik Knudsen (FrP)
 3. Trond Helleland (H)
 4. Lise Christoffersen (A)
 5. Jørund Rytman (FrP)
 6. Torgeir Micaelsen (A)
 7. Anders B. Werp (H)
 8. Laila Gustavsen (A)
 9. (U). Per Olaf Lundteigen (Sp)

Vestfold fylke

Antall mandater: 7

 1. Dag Terje Andersen (A)
 2. Anders Anundsen (FrP)
 3. Svein A. Flåtten (H)
 4. Sonja Mandt-Bartholsen (A)
 5. Per Arne Lodding Olsen (FrP)
 6. Steinar Gullvåg (A)
 7. (U). Inga Marte Thorkildsen (SV)

Telemark fylke

Antall mandater: 6

 1. Terje Lien Aasland (A)
 2. Bård Hoksrud (FrP)
 3. Gunn Olsen (A)
 4. Torbjørn Røe Isaksen (H)
 5. Sigvald Oppebøen Hansen (A)
 6. (U). Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Aust-Agder fylke

Antall mandater: 4

 1. Freddy de Ruiter (A)
 2. Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP)
 3. Svein Harberg (H)
 4. (U). Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Vest-Agder fylke

Antall mandater: 6

 1. Åse Michaelsen (FrP)
 2. Kari Henriksen (A)
 3. Peter Skovholt Gitmark (H)
 4. Dagrun Jofrid Eriksen (KrF)
 5. Henning Skumsvoll (FrP)
 6. (U). Alf Egil Holmelid (SV)

Rogaland fylke

Antall mandater: 13

 1. Ketil Solvik-Olsen (FrP)
 2. Tore Nordtun (A)
 3. Bent Høie (H)
 4. Solveig Horne (FrP)
 5. Eirin Kristin Sund (A)
 6. Dagfinn Høybråten (KrF)
 7. Siri Meling (H)
 8. Øyvind Vaksdal (FrP)
 9. Torfinn Opheim (A)
 10. Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) (vararepresentanten Geir Pollestad møter)
 11. Arve Kambe (H)
 12. Bente Thorsen (FrP)
 13. (U). Hallgeir H. Langeland (SV)

Hordaland fylke

Antall mandater: 15

 1. Anne-Grete Strøm-Erichsen (A) (vararepresentanten Tove Linnea Brandvik møter)
 2. Arne Sortevik (FrP)
 3. Erna Solberg (H)
 4. Per Rune Henriksen (A) (vararepresentanten Jette F. Christensen møter)
 5. Gjermund Hagesæter (FrP)
 6. Øyvind Halleraker (H)
 7. Hilde Magnusson Lydvo (A)
 8. Laila Dåvøy (KrF)
 9. Karin Ståhl Woldseth (FrP)
 10. Dag Ole Teigen (A)
 11. Henning Warloe (H)
 12. Kjersti Toppe (Sp)
 13. Audun Bjørlo Lysbakken (SV) (vararepresentanten Gina Knutson Barstad møtte 2009-12)
 14. Magne Rommetveit (A)
 15. (U). Laila Marie Reiertsen (FrP)

Sogn og Fjordane fylke

Antall mandater: 5

 1. Ingrid Heggø (A)
 2. Liv Signe Navarsete (Sp) (vararepresentanten Erling Sande møter)
 3. Åge Starheim (FrP)
 4. Tor Bremer (A)
 5. (U). Bjørn Lødemel (H)

Møre og Romsdal fylke

Antall mandater: 9

 1. Else-May Botten (A)
 2. Harald Tom Nesvik (FrP)
 3. Elisabeth Røbekk Nørve (H)
 4. Svein Gjelseth (A)
 5. Oskar Jarle Grimstad (FrP)
 6. Tove-Lise Torve (A)
 7. Jenny Klinge (Sp)
 8. Rigmor Andersen Eide (KrF)
 9. (U). Mette Hanekamhaug (FrP)

Sør-Trøndelag fylke

Antall mandater: 10

 1. Trond Giske (A) (vararepresentanten Arne L. Haugen møter)
 2. Per Sandberg (FrP)
 3. Gunn Karin Gjul (A)
 4. Linda Cathrine Hofstad Helleland (H)
 5. Jorodd Asphjell (A)
 6. Tord Lien (FrP)
 7. Eva Kristin Hansen (A)
 8. Snorre Serigstad Valen (SV)
 9. Ola Borten Moe (Sp) (vararepresentanten Heidi Greni møter)
 10. (U). Øyvind Håbrekke (KrF)

Nord-Trøndelag fylke

Antall mandater: 6

 1. Gerd Janne Kristoffersen (A)
 2. Arild Stokkan-Grande (A)
 3. Robert Eriksson (FrP)
 4. Lars Peder Brekk (Sp) (vararepresentanten Christina Nilsson Ramsøy møter)
 5. Susanne Bratli (A)
 6. (U). Lars Myraune (H)

Nordland fylke

Antall mandater: 10

 1. Tor-Arne Strøm (A)
 2. Kenneth Svendsen (FrP)
 3. Anna-Kristin Ljunggren (A)
 4. Ivar Kristiansen (H)
 5. Jan Arild Ellingsen (FrP)
 6. Eirik Sivertsen (A)
 7. Janne Sjelmo Nordås (Sp)
 8. Lillian Hansen (A)
 9. Geir-Ketil Hansen (SV)
 10. (U). Torgeir Trældal (FrP)

Troms fylke

Antall mandater: 7

 1. Bendiks Harald Arnesen (A)
 2. Øyvind Korsberg (FrP)
 3. Anne Marit Bjørnflaten (A)
 4. Elisabeth Aspaker (H)
 5. Per-Willy Amundsen (FrP)
 6. Tove Karoline Knutsen (A)
 7. (U). Irene Lange Nordahl (Sp)

Finnmark fylke

Antall mandater: 5

 1. Helga Pedersen (A)
 2. Kåre Simensen (A)
 3. Jan-Henrik Fredriksen (FrP)
 4. Ingalill Olsen (A)
 5. (U). Frank Bakke Jensen (H)

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg