Stortingsvalget 2009 var et nasjonalt valg i Norge der det ble valgt representanter til Stortinget for perioden 2009-2013.

Valgdagen var 14. september 2009. Mange kommuner holdt også valg søndag 13. september. Valgdeltakelsen lå på 76,37 % av 3,53 millioner stemmeberettigede. Det var en marginal nedgang fra Stortingsvalget 2005, hvor valgdeltakelsen var 77,4 %. 

Valgresultatet ga et fortsatt flertall til den sittende rødgrønne regjeringen, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Disse partiene fikk tilsammen 47,8 % av stemmene, og 86 av 169 mandater på Stortinget. Jens Stoltenberg ble sittende som statsminister.

Arbeiderpartiet fikk økt oppslutning sammenlignet med forrige stortingsvalg i 2005, og tre nye mandater. SV gikk tilbake og tapte fire mandater. Senterpartiet beholdt sine mandater.

De borgelige partiene, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk tilsammen 49,6 prosent av stemmene og 83 mandater. Fremskrittspartiet og Høyre fikk begge økt oppslutning, mens Venstre og Kristelig Folkeparti gikk tilbake.

I valgforskningen forklarer man den rødgrønne seieren med finanskrisen som startet i USA i 2008. Anders Todal Jenssen og Åshild Male Kalstø mener at regjeringen opplevden en «politisk nådetid», siden folks økonomiske forventninger ble redusert, og at de derfor ikke straffet den sittende regjering så mye som vanlig.

Elin Allern antyder at Arbeiderpartiets budskap om å holde en stø kurs, var mer effektiv i det mer usikre økonomiske klima som finanskrisen skapte.

Parti Stemmer Prosent %-vis endring F-07 %-vis endring S-05 Mandater Endring S-05 Utj. mandat
Arbeiderpartiet 949049 35,4 +4,6 +2,7 64 +3 0
SV 166361 6,2 -0,3 -2,6 11 -4 5
Rødt 36219 1,3 -0,7 +0,1 0 0
SP 165006 6,2 -1,7 -0,3 11 2
KRF 148748 5,5 -1,2 -1,2 10 -1 6
Venstre 104144 3,9 -1,7 -2,0 2 -8 0
Høyre 462458 17,2 -1,5 +3,1 30 +7 3
FRP 614717 22,9 +4,4 +0,9 41 +3 3

Kilde: Regjeringen.no

Alle valgresultatene fra Stortingsvalgene siden 1882 finner du her.

Og her finner du tabeller over mandatfordelingen på Stortinget; en tabell for valgene 1882-1936 og en for perioden etter 1945.

Lurer du på hvordan kandidatene ble valgt? Se artikkelen om valgordning. Her er det også forklart hvordan mandatutregningen foregår.

Se også samleside om Regjeringen Stoltenberg II.

Antall mandater: 9

 1. Svein Roald Hansen (A)
 2. Ulf Leirstein (Frp)
 3. Irene Johansen (A)
 4. Ingjerd Schou (H)
 5. Jon Jæger Gåsvatn (Frp)
 6. Thor Erik Forsberg (A)
 7. Wenche Olsen (A)
 8. Vigdis Giltun (Frp)
 9. (U). Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Antall mandater: 16

 1. Anniken Huitfeldt (A)

  (vararepresentanten Are Helseth møter)

 2. Morten Høglund (Frp)
 3. Jan Tore Sanner (H)
 4. Sverre Myrli (A)
 5. Kari Kjønaas Kjos (Frp)
 6. Sonja Irene Sjøli (H)
 7. Marianne Aasen (A)
 8. Hans Frode Asmyhr (Frp)
 9. Gunvor Eldegard (A)
 10. Sylvi Graham (H)
 11. Bård Vegar Solhjell (SV)
 12. Gorm Kjernli (A)
 13. Borghild Tenden (V)
 14. Ib Thomsen (Frp)
 15. André Oktay Dahl (H)
 16. (U). Knut Arild Hareide (KrF)

Antall mandater: 17

 1. Jens Stoltenberg (A)

  (vararepresentanten Håkon Haugli møter)

 2. Per-Kristian Foss (H)
 3. Siv Jensen (Frp)
 4. Marit Bunes Nybakk (A)
 5. Kristin Halvorsen (SV)

  (vararepresentanten Akhtar Chaudhry møter)

 6. Ine Marie Eriksen Søreide (H)
 7. Jan Bøhler (A)
 8. Christian Tybring-Gjedde (Frp)
 9. Jonas Gahr Støre (A)

  (vararepresentanten Truls Wickholm møter)

 10. Trine Skei Grande (V)
 11. Michael Tetzschner (H)
 12. Marianne Marthinsen (A)
 13. Peter N. Myhre (Frp)
 14. Heikki Holmås (SV)
 15. Hadia Tajik (A)
 16. Nikolai Astrup (H)
 17. (U). Hans Olav Syversen (KrF)

Antall mandater: 8

 1. Knut Storberget (A)

  (vararepresentanten Thor Lillehovde møtte til 2011)

 2. Anette Trettebergstuen (A)
 3. Per Roar Bredvold (FrP)
 4. Thomas Breen (A)
 5. Trygve M. Slagsvold Vedum (Sp)

  (vararepresentanten Olov Grøtting møter)

 6. Gunnar Gundersen (H)
 7. Tone Merete Sønsterud (A)
 8. (U). Karin Andersen (SV)

Antall mandater: 7

 1. Torstein Rudihagen (A)
 2. Rigmor Aasrud (A)

  (vararepresentanten Stine Renate Håheim møter)

 3. Morten Ørsal Johansen (Frp)
 4. Tore Hagebakken (A)
 5. Anne Tingelstad Wøien (Sp)
 6. Olaf Michael Thommessen (H)
 7. (U). Aksel Hagen (SV)

Antall mandater: 9

 1. Martin Kolberg (A)
 2. Ulf Erik Knudsen (FrP)
 3. Trond Helleland (H)
 4. Lise Christoffersen (A)
 5. Jørund Rytman (FrP)
 6. Torgeir Micaelsen (A)
 7. Anders B. Werp (H)
 8. Laila Gustavsen (A)
 9. (U). Per Olaf Lundteigen (Sp)

Antall mandater: 7

 1. Dag Terje Andersen (A)
 2. Anders Anundsen (FrP)
 3. Svein A. Flåtten (H)
 4. Sonja Mandt-Bartholsen (A)
 5. Per Arne Lodding Olsen (FrP)
 6. Steinar Gullvåg (A)
 7. (U). Inga Marte Thorkildsen (SV)

Antall mandater: 6

 1. Terje Lien Aasland (A)
 2. Bård Hoksrud (FrP)
 3. Gunn Olsen (A)
 4. Torbjørn Røe Isaksen (H)
 5. Sigvald Oppebøen Hansen (A)
 6. (U). Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Antall mandater: 4

 1. Freddy de Ruiter (A)
 2. Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP)
 3. Svein Harberg (H)
 4. (U). Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Antall mandater: 6

 1. Åse Michaelsen (FrP)
 2. Kari Henriksen (A)
 3. Peter Skovholt Gitmark (H)
 4. Dagrun Jofrid Eriksen (KrF)
 5. Henning Skumsvoll (FrP)
 6. (U). Alf Egil Holmelid (SV)

Antall mandater: 13

 1. Ketil Solvik-Olsen (FrP)
 2. Tore Nordtun (A)
 3. Bent Høie (H)
 4. Solveig Horne (FrP)
 5. Eirin Kristin Sund (A)
 6. Dagfinn Høybråten (KrF)
 7. Siri Meling (H)
 8. Øyvind Vaksdal (FrP)
 9. Torfinn Opheim (A)
 10. Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

  (vararepresentanten Geir Pollestad møter)

 11. Arve Kambe (H)
 12. Bente Thorsen (FrP)
 13. (U). Hallgeir H. Langeland (SV)

Antall mandater: 15

 1. Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

  (vararepresentanten Tove Linnea Brandvik møter)

 2. Arne Sortevik (FrP)
 3. Erna Solberg (H)
 4. Per Rune Henriksen (A)

  (vararepresentanten Jette F. Christensen møter)

 5. Gjermund Hagesæter (FrP)
 6. Øyvind Halleraker (H)
 7. Hilde Magnusson Lydvo (A)
 8. Laila Dåvøy (KrF)
 9. Karin Ståhl Woldseth (FrP)
 10. Dag Ole Teigen (A)
 11. Henning Warloe (H)
 12. Kjersti Toppe (Sp)
 13. Audun Bjørlo Lysbakken (SV)

  (vararepresentanten Gina Knutson Barstad møtte 2009-12)

 14. Magne Rommetveit (A)
 15. (U). Laila Marie Reiertsen (FrP)

Antall mandater: 5

 1. Ingrid Heggø (A)
 2. Liv Signe Navarsete (Sp)

  (vararepresentanten Erling Sande møter)

 3. Åge Starheim (FrP)
 4. Tor Bremer (A)
 5. (U). Bjørn Lødemel (H)

Antall mandater: 9

 1. Else-May Botten (A)
 2. Harald Tom Nesvik (FrP)
 3. Elisabeth Røbekk Nørve (H)
 4. Svein Gjelseth (A)
 5. Oskar Jarle Grimstad (FrP)
 6. Tove-Lise Torve (A)
 7. Jenny Klinge (Sp)
 8. Rigmor Andersen Eide (KrF)
 9. (U). Mette Hanekamhaug (FrP)

Antall mandater: 10

 1. Trond Giske (A)

  (vararepresentanten Arne L. Haugen møter)

 2. Per Sandberg (FrP)
 3. Gunn Karin Gjul (A)
 4. Linda Cathrine Hofstad Helleland (H)
 5. Jorodd Asphjell (A)
 6. Tord Lien (FrP)
 7. Eva Kristin Hansen (A)
 8. Snorre Serigstad Valen (SV)
 9. Ola Borten Moe (Sp)

  (vararepresentanten Heidi Greni møter)

 10. (U). Øyvind Håbrekke (KrF)

Antall mandater: 6

 1. Gerd Janne Kristoffersen (A)
 2. Arild Stokkan-Grande (A)
 3. Robert Eriksson (FrP)
 4. Lars Peder Brekk (Sp)

  (vararepresentanten Christina Nilsson Ramsøy møter)

 5. Susanne Bratli (A)
 6. (U). Lars Myraune (H)

Antall mandater: 10

 1. Tor-Arne Strøm (A)
 2. Kenneth Svendsen (FrP)
 3. Anna-Kristin Ljunggren (A)
 4. Ivar Kristiansen (H)
 5. Jan Arild Ellingsen (FrP)
 6. Eirik Sivertsen (A)
 7. Janne Sjelmo Nordås (Sp)
 8. Lillian Hansen (A)
 9. Geir-Ketil Hansen (SV)
 10. (U). Torgeir Trældal (FrP)

Antall mandater: 7

 1. Bendiks Harald Arnesen (A)
 2. Øyvind Korsberg (FrP)
 3. Anne Marit Bjørnflaten (A)
 4. Elisabeth Aspaker (H)
 5. Per-Willy Amundsen (FrP)
 6. Tove Karoline Knutsen (A)
 7. (U). Irene Lange Nordahl (Sp)

Antall mandater: 5

 1. Helga Pedersen (A)
 2. Kåre Simensen (A)
 3. Jan-Henrik Fredriksen (FrP)
 4. Ingalill Olsen (A)
 5. (U). Frank Bakke Jensen (H)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.