Aksel Hagen, norsk politiker (SV). Utdanning fra Norges Landbrukshøgskole, dr. scient. i regional planlegging 2006. Siden 1985 lærer og forsker på Høgskolen i Lillehammer med samfunnsplanleggig som arbeidsområde. Medlem av Lillehammer kommunestyre 1992-2003 og Oppland fylkesting 1999-2011. Fylkesvaraordfører 2000-03. Leder i Oppland SV 2002-2006. Aksel Hagen var stortingsrepresentant for Oppland 2009-13 og leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen 2012-13.